Główna

Witamy na stronie Studenckiego Koła Naukowego Geodetów.

       Koło Naukowe założyli studenci Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie w 2004 roku przy Katedrze Geodezji i Obrotu Nieruchomościami. Członkowie Koła Naukowego poszerzają swoją wiedzę z dziedziny:

1. Geodezji rolnej, 
2. Gospodarki nieruchomościami, 
3. Katastru nieruchomości,

       Studenci organizują:

1. Szkolenia i seminaria specjalistycznych z udziałem pracowników administracji rządowej, samorządowej, naukowców zajmujących się problematyką szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami. 
2. Wyjazdy terenowe, obozy wędrowne.

Jeśli chcesz się wykazać, poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie, zawrzeć nowe znajomości

DOŁĄCZ DO NAS!