Główna

Witamy na stronie Studenckiego Koła Naukowego Geodetów.

       Koło Naukowe założyli studenci Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie w 2004 roku przy Katedrze Geodezji i Obrotu Nieruchomościami. Członkowie Koła Naukowego poszerzają swoją wiedzę z dziedziny:

1. Fotogrametrii i teledetekcji, 
2. Skaningu laserowego, 
3. Geodezji inżynieryjno – przemysłowej.

       Studenci organizują:

1. Szkolenia i seminaria specjalistycznych z udziałem pracowników administracji rządowej, samorządowej, naukowców i firm prywatnych zajmujących się problematyką nowoczesnych technologii pomiarowych z zakresu fotogrametrii, teledetekcji i skaningu laserowego, w szczególności z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.
2. Wyjazdy terenowe, integracyjne, obozy wędrowne, zajęcia dodatkowe z zainteresowanymi Studentami.

Jeśli chcesz się wykazać, poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie, zawrzeć nowe znajomości

DOŁĄCZ DO NAS!