Galeria 2013

Dzień Geodety, 15 marzec 2013 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji,
Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy im. Hugona Koł­łą­taja w Kra­ko­wie,
22-23 kwiecień 2013 r.

Międzynarodowa Studencka Konerencja Naukowa na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach-Lwów 19-21 wrzesień 2013 r.

 

Polańczyk-Turzańsko-Smolnik, wrzesień 2013 r.