Konferencje

W dniu 3.12.2020 r. Marek Krzysiak wziął udział w 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH „Barbórka AGH”. W ramach konferencji Student wygłosił referat p.t. „Mini-Fotogrametria. Analiza dokładności modeli 3D pozyskanych za pomocą skaningu laserowego i technik fotogrametrycznych z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego DJI Mavic Mini.”

Student miał okazję wziąć udział jako gość w konferencji z udziałem Studentów AGH, wygłosić referat, odpowiedzieć na pytania komisji. Praca nie brała udziału w konkursie ze względów formalnych, natomiast zdobyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości w pracy zawodowej i naukowej przy realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej.

Prezentacja inż. Rafała Antosza z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie pt. „Wpływ odległości na dokładność skanowania na przykładzie skanera FARO” zdobyła III nagrodę w konkursie referatów podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji, która odbyła się w dn. 8-9 maja br. na Politechnice Warszawskiej.

Zanim jednak jury ogłosiło swój werdykt, a studenci odebrali cenne nagrody (sprzęt geodezyjny, licencje specjalistycznego oprogramowania itp.) uczestnicy wysłuchali 33 konkursowych referatów przewidzianych w programie konferencji. Studenci reprezentowali tak wysoki poziom, że jurorzy postanowili, oprócz nagród głównych, przyznać również cztery wyróżnienia. Specjalne wyróżnienie przyznało również Stowarzyszenie Kartografów Polskich dla studentów z AGH w Krakowie za prezentację pt. Ujarzmić chaos, czyli tatrzańska baza danych osnowy.

Inż. Rafał Antosz jest studentem studiów II stopnia na kierunku geodezja i kartografia  w WSI-E, specjalność: geoinformatyka. Prezentując swój referat podczas konferencji nt. dokładności skanowania skanerem laserowym FARO, znalazł się wśród najlepszych studentów geodezji i kartografii z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ten nowoczesny i zaawansowany technologicznie sprzęt pomiarowy na chwilę obecną nie jest używany w wykonawstwie geodezyjnym. Zawsze należy zastanowić się nad dokładnością pomiarów, gdyż wykonywanie pomiarów z dużą precyzją umożliwia wykorzystanie tych danych do dalszych opracowań. W tym celu, podczas pracy badawczej został sprawdzony wpływ odległości na dokładność skanowania obiektu. Do wykonania pomiarów użyty został skaner Faro Focus 3D. Na specjalnie przygotowanym polu testowym zbadano dokładność pomiaru odległości w zależności od użytych parametrów skanowania oraz rodzaju znaków pomiarowych. Praca została przygotowana pod opieką naukową mgr inż. Moniki Balawejder.

Z referatami wystąpili również inni studenci WSI-E:

Inż. Katarzyna Kościńska i inż. Kinga Pięciak zaprezentowały zastosowanie naziemnego skaningu laserowego w pracy osób związanych z wyceną nieruchomości. Model 3D, powstały w wyniku opracowania danych ze skanera, dzięki przedstawieniu rozmiaru nieruchomości wraz ze szczegółami zagospodarowania terenu, w ocenie studentek stanowi istotną pomoc w jej wycenie.

Inż. Marcin Cygan oraz inż. Andrzej Nazimek zaprezentowali referat pt.
Technologie określania współrzędnych przestrzennych. W pracy omówione zostały obecnie stosowane metody pozycjonowania w ramach technik GPS RTK, udostępniane użytkownikom przez działające w kraju sieci stacji referencyjnych, państwowe ASG-EUPOS oraz komercyjne TPI NETpro. Dokonana została analiza dokładnościowa poszczególnych metod, a także porównanie ich wyników z tradycyjnymi pomiarami liniowymi.

Po wszystkich prezentacjach  członkowie Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji spotkali się by podsumować kolejny rok działalności. W trakcie obrad w poczet kół zrzeszonych w OKSG włączone zostało Koło Naukowe „Geo-Team” z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, które objęło prezydencję w Klubie na następną kadencję 2014/2015.

Tak więc w 2015 roku w Rzeszowie będziemy gościć kilkudziesięciu studentów geodezji i kartografii z całej Polski na jubileuszowej X Konferencji Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Geodetów Polskich O/Rzeszów za wsparcie działań studentów WSI-E zrzeszonych w Kole Naukowym Geo-Team, które współfinansowało ich udział w konferencji.