Kontakt

Studenckie Koło Naukowe „Geo-Team”
Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji I Skaningu

ul. Miłocińska 40
35-232 Rzeszów,
geoteam@wsie.edu.pl
tel. 17 866 04 30