OKSG

Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji

X JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH STUDENTÓW GEODEZJI (23 – 24.04.2015r.)

Konferencja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

logo MNISW duze