Projekty

20-24 październik 2014r.

Koło Naukowe Geo-Team oraz Koło Naukowe studentów geodezji z Politechniki Lwowskiej podejmie kolejne prace skanowania obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Będzie to kontynuacja działań podjętych w 2013 roku, kiedy to dokonano skanowania cerkwi w Turzańsku i Smolniku. Obecnie wybrano do pracy obiekt zabytkowej Cerkwii Św. Paraksewy w Kwiatoniu.

Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu – dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka. Obecnie używana jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim. Należy do najlepiej zachowanych cerkwi łemkowskich w Polsce. Znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie.

Planuje się inwentaryzację przestrzenną obiektu z wykorzystaniem technologii skaningu laserowego oraz pomiarów tachimetrycznych. Wspólna orientacja skanów laserowych zostanie wykonana za pomocą fotopunktów pomierzonych tachimetrycznie. Materiał pozyskany w terenie zostanie poddany opracowaniu w laboratorium geoinformatycznym WSI-E i posłuży do przygotowania wspólnej publikacji oraz prezentacji na konferencję naukową.

23-27 czerwiec 2014r.

Studenci Koła Naukowego Geodetów Geo-Team oraz Koła Naukowego Geodetów z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach wraz z opiekunami podejmą wspólne prace w zakresie wykonania modelu 3D obiektu mostowego przy użyciu technologii skaningu naziemnego. Program prac obejmuje: wykonanie skanów mostu w Strzyżowie, opracowanie danych w laboratorium geoinformatycznym WSI-E oraz przygotowanie wstępne wspólnej publikacji.

28 kwiecień 2014r.

Wygłoszenie  przez członków Geo-Team w ramach XXI Rzeszowskich Juwenaliów wykładu pt.:  „Wykorzystanie skanera laserowego do tworzenia modeli 3D”.

Rozróżniamy wiele metod modelowania budowli. Najpowszechniejszą, a zarazem najprężniej rozwijającą się w chwili obecnej jest skaning laserowy. Szybkość wykonywanych pomiarów
w połączeniu z dużą dokładnością znalazło wiele zastosowań. Możliwość wykonania cyfrowej wizualizacji wnętrza na podstawie chmury punktów np. kościoła, kaplic, różnego rodzaju budynków co pozwala na późniejszą rekonstrukcje wnętrz.

Podczas prezentacji zostanie zeskanowane wnętrze auli w budynku A w Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie , które ma na celu pokazanie jakie możliwości ma skaner.

16 kwiecień 2014 r. zakwalifikowanie 3 referatów członków „Geo – Team” na IX Ogólnopolską Konferencję Studentów Geodezji.

Tematyka przygotowanych referatów obejmuje:
– Skaning laserowy jako narzędzie pomocnicze przy wycenie nieruchomości: Katarzyna Kościńska, Kinga Pięciak
-Technologie określania współrzędnych przestrzennych: Marcin Cygan, Andrzej Nazimek
-Wpływ odległości na dokładność skanowania na przykładzie skanera FARO: Rafał Antosz

20 listopad 2013 r. wykład dla uczniów techników – „Wykorzystanie skanera do tworzenia modeli 3D”

Członkowie Geo-Team poprowadzili wykład dla uczniów techników. Prezentacja składała się części teoretycznej i praktycznej. Jako pierwsze przedstawiono tematykę skaningu laserowego oraz problematykę związaną z pracą naziemnego skanera laserowego. W części drugiej wykonano 3 krótkie skany auli Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej i połączono je w programie Faro SCENE. Uczniowie techników mogli zaplanować pomiar – rozmieścić kule i tarcze oraz współpracować z naziemnym skanerem laserowym Faro Focus 3D. Na koniec przedstawiono wizualizację 3D skanowanych cerkwi przez członków Geo-Team.

Sierpień 2013r.

Wykonanie pomiaru naziemnym skanerem laserowym szklarni znajdujących się na terenie Nowej Wsi w gminie Trzebownisko. Uzyskane dane wykorzystano do stworzenia pracy i prezentacji na IX Ogólnopolską Konferencję Studentów Geodezji.

Studenci polscy i ukraińscy szlakiem cerkwi wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO

     W ramach współpracy podjętej przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie oraz Politechnikę Lwowską , uczelnie od kilku lat  prowadzą m. in. wymianę studentów kierunku geodezja i kartografia. Również w tym roku grupa kilkunastu studentów WSI-E wraz z Kołem Naukowym Geo-Team udała się do Lwowa, gdzie odbyła zajęcia praktyczne w zakresie geodezji oraz skaningu laserowego. 
Obiektem badań studentów polskich i ukraińskich były cerkwie wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. We Lwowie dokonano inwentaryzacji Archikatedralnego soboru św. Jura – katedralnej cerkwi archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego – metropolii halickiej. 
Kontynuując badania, studenci ukraińscy przyjechali we wrześniu do Polańczyka, gdzie miały miejsce dalsze prace ze studentami z Kola Naukowego Geo-Team. Stąd udali się do dwóch miejscowości: Turzańska i Smolnika, gdzie znajdują się  inne cerkwie z listy UNESCO, aby pracować ze skanerem laserowym. Pozyskane w ten sposób dane posłużą studentom do przygotowania opracowań naukowych, a zarządcom jako nieoceniony materiał promocyjny i dokumentacyjny. Wiele czasu studenci poświęcili także na inne prace geodezyjne w terenie konfrontując wiedzę zdobytą podczas zajęć z rzeczywistością. Zajęcia terenowe w Polańczyku potrwały do końca września. Dla studentów Politechniki Lwowskiej była to również wyjątkowa okazja do wypoczynku nad Jeziorem Solińskim.