Zarząd

Opiekun Koła Naukowego „Geo-Team”

mgr inż. Adrian Moskal

Pracownicy naukowi działający w Kole Naukowym „Geo-Team”

mgr inż. Adrian Moskal

mgr inż. Paweł Matuła

Prezes Radosław Bożek
V-ce prezes Daniel Libera
Członkowie:
Piotr Bąk
Dawid Bem
Radosław Bożek
Tobiasz Dziedzic
Waldemar Gibała
Daniel Libera
Przemysław Kiełbowicz
Marek Krzysiak
Rafał Kurdziel
Karol Miś